เว็บฟิบวิซาร์ด ไดรฟว์ โปรเจคจีพีเอส แทรกเซอร์ซอฟท์แวร์ คลีนไซเบอร์Emitsys CompanyEmitsys Company

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ บริษัท อีมิทซิส จำกัด

บริษัท อีมิทซิส จำกัด เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบคอมพิวเตอร์ชนิดฝังตัว เราคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังวิทยาการอันล้ำสมัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก เรามุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีอันชาญฉลาดด้วยแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และัยึดมั่นที่จะรักษาบรรยากาศของบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่เทียบเท่ากับระดับสากล


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

คลีนไซเบอร์

คลีนไซเบอร์ พาเรนทอล คอนโทรล ซอฟท์แวร์

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการทำงาน การศึกษา หรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งบันเทิงต่างๆ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีชนิดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการอำนวยความ สะดวกและให้ข้อมูลข่าวสาร แต่อินเทอร์เน็ตก็มีข้อเสียเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากเยาวชนในยุคนี้ที่ได้รับความเสี่ยงจากการรับสื่อลามกอนาจาร รวมทั้งความรุนแรงจากอินเทอร์เน็ต ดังนั้นโปรแกรม คลีนไซเบอร์ พาเรนทอล คอนโทรล จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ปกครองควบคุมบุตรหลานขณะ เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต...

read more
วิซาร์ด ไดรฟว์

วิซาร์ด ไดรฟว์ โปรเจค

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับได้เป็น อย่างดี เพราะช่วยไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย แม้ว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลจะถูกขโมยไปแล้ว ยังต้องเสียเวลามากจนไม่อาจประเมินได้ในการถอดรหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้อง การ...

read more
จีพีเอส เทรซเซอร์

จีพีเอส เทรซเซอร์

ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิคส์นี้ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของการขนส่งสินค้า ทำให้ผู้ขนส่งสินค้ารวมทั้งศูนย์กลางการควบคุมทราบเส้นทางทุกๆแห่งจนกระทั่ง ไปสู่จุดหมาย อีกทั้งยังสามารถบอกตำแหน่งปัจจุบันของพาหนะขนสินค้าซึ่งช่วยให้รู้ว่า พนักงานขนส่งสินค้ายังคงทำงานได้อย่างไม่บกพร่อง...

read more
เว็บฟิบ

เว็บฟิบ

โปรแกรมWebFIBเป็นเครื่องมือพื้นฐานและปัจจัยหลักในการดำเนินการเพื่อ ป้องกันดูแลการได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจากเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายคือความสะดวก และรวดเร็ว ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนในการใช้ซอฟท์แวร์นี้...

read more
เว็บคิฟ

เว็บคิฟ

WebCIF (เว็บคิฟ) คือ ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ สำหรับ ติดตาม ค้นหา วิเคราะห์ และจัดประเภทของเว็บไซต์ที่มีจำนวนมาก พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม สำหรับการปิดกั้นหรือการป้องกัน เว็บไซต์เหล่านี้ เช่น เว็บลามกอนาจาร...

read more

Copyright @ Emitsys Company 61 Soi Ramkhamhaeng 76, Ramkhamhaeng Rd. Hua-Mark, Bangkapi, BKK 10240 Thailand. All rights reserved.